background image

                                     

 

 

FILTRON KABINEFILTRE

– NY KVALITETSSTANDARD


Ifølge Verdenssundhedsorganisationen er allergi den tredje hyppigst forekommende kroniske lidelse i verden. Det vurderes, at 25-30 % af verdens befolkning har symptomer på allergiske sygdomme, og ca. hvert 10. år bliver tallet fordoblet.

For allergikere og små børn er det især trafikforureningen, der kan have særdeles alvorlige konsekvenser. Det er primært person- og varebilers førere og passagerer, der er udsat for den slags forurening. Luften, som suges ind af køretøjets ventilations- el. klimaanlæg fra området direkte over vejen, er op til 6 gange mere forurenet end luften i vejsiden. Det vil sige, at når vi kører i bil, risikerer vi at indånde betydelig flere skadelige stoffer, end når vi går en tur på fortovet. Den indsugede luft er forurenet med sodpartikler (som dannes i dieselmotorer), gasser såsom svovldioxid el. nitrogenoxider, rester af ufuldstændig forbrænding af brændstof, og sidst men ikke mindst støv, bakterier, vira og pollen.

Luften, som trænger ind i kabinen fra ventilationsanlægget, renses af et kabinefilter. Filtret renser luften og giver derved såvel førere som passagerer bedre komfort på køreturen.

Indtil nu udgjorde kabinefiltre en barriere, der stoppede mekanisk forure­ning på vej ind, og rensede luften for skadelige aerosoler. Nylancerede kabinefiltre af mærket FILTRON m. BIOKNIGHT systemet fjerner bakterier og allergener fra luften næsten 100 %, og forhindrer dannelse af allergifremkaldende skimmelsvampe. Dette er særdeles vigtigt for allergikere, børn og personer, der ofte kører i bil – BIOKNIGHT syste­met fremmer ikke kun komfort på køreturen, men også sundhed!

BIOKNIGHT systemet virker i kraft af en banebrydende antibakteriel belæg­ning, der ik­ke kan ses med det blotte øje, men som sikrer effektiv beskyt­telse mod skadelige allergener.

Den lugtfri, utoksiske, transparente belægning, som indgår i BIOKNIGHT syste­met, virker i to faser. Den første fase virker vha. elektrisk ladede, langkædede kulpartikler. Partiklerne tiltrækker allergener. Dernæst gennemtrænger de – ligesom med sværd – partiklernes cellevægge. I den anden fase ødelægges allergenerne og reproduktion heraf bliver effektivt forhindret.

KABINEFILTER MED BIOKNIGHT SYSTEMET:

  • fjerner bakterier og allergener fra luften næsten 100 %
  • beskytter mod udvikling af skimmelsvampe
  • fjerner dårlig lugt
  • øger komfort på køreturen
  • skåner klimaanlægget

Den nye kvalitetsstandard – BIOKNIGHT systemet – er blevet implementeret både på filtre med aktivt kul og på standardfiltre. Vi har besluttet os for at anvende BIOKNIGHT systemet på alle typer kabinefiltre af mærket FILTRON, idet vi er overbeviste om, at både førere og passagerer i alle bilmodeller fortjener den optimale beskyttelse og komfort på køreturen.

De første filtre med BIOKNIGHT systemet fås fra den 1. september. Det fulde sortiment af FILTRON BIOKNIGHT kabinefiltre bliver markedsført inden udgangen af 2015.

 

 


 

 

 

 


 

 

Bremse og hydraulik


Eurodeal A/S importerer

kvalitetsreservedele fra producenter,

som også leverer til bilfabrikkerne.

- Læs mere

 

Service


Eurodeal A/S brede program af
servicedele og forbrugsartikler
gør valget let for alle.
- Læs mere

 

Styretøj


Eurodeal A/S er kendt for høj kvalitet 
og stor bredde på reservedele til

alle bilens vitale dele.
- Læs mere

 

Motordele


Eurodeal A/S giver bilen sikker drift 
gennem produkter fra velkendte
producenter worldwide.
- Læs mere

 

Her holder vi til:

Administration:
Eurodeal A/S
Sintrupvej12

8220 Brabrand

 

Ekspedition/Lager:
Eurodeal A/S
Stamholmen 111
2650 Hvidovre

 

Tlf: 70 13 11 13
Fax: 70 13 11 02
Mail: eurodeal@eurodeal.dk

Google Maps

Eurodeal:

Historie

Forretningsgrundlag

Medarbejdere


Nyheder:

Presse

 

 

 

Søg: